กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางนัยนา จันทา รอง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รักษาราชการแทน ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ร่วมกับโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยได้กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง และร่วมลงนามถวายพระพรในระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถานบันพระมหากษัตริย์