โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดกิจกรรม “พิธีถวายพระพรชัยมงคล”