ประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนคุรุประชาสรรค์

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายสายัณห์ สีคง รอง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ เพื่อประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนคุรุประชาสรรค์