การประชุมข้าราชการและบุคลากร สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 นางนัยนา จันทา รองผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รักษาราชการแทน ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานีในการประชุมข้าราชการและบุคลากร สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ณ ห้องประชุมหลวงวิจิตรวาทการ โรงเรียนพุทธมงคล