ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธวชินี ชำนาญกิจ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันซูโดกุระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนร่องตาทีวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธวชินี ชำนาญกิจ 🥇 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันซูโดกุระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๗ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี