การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์

บรรยากาศการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ อำเภอมโนรมย์ จ.ชัยนาท

คลิกเพื่อรับชม วีดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=W5MA7zlta5k