โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดกิจกรรมชุมนุมดนตรี “ชอบอวดดี”

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาครพิทยาคม  จัดกิจกรรมชุมนุมดนตรี “ชอบอวดดี” โดยมีการแสดงความสามารถของนักเรียน การร้องเพลง การเต้น Cover  dance เเละการเเสดงความสามารถด้านอื่นๆ เพื่อสร้างความสนุกสนานและผ่อนคลายให้กับนักเรียนและครู ณ บริเวณสวนศิลป์