พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 11 สิงหาคม  2565  ดร.อัคคณัฐ  อัยรา  ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  นายสุนัย  คำสิทธิ์ 
นายจำรัส  อิสภาโร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตัวแทนครูและนักเรียน 
เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี  ปีการศึกษา 2565 
“อุทัยธานีเกมส์”  ครั้งที่  9  ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี