โรงเรียนสาครพิทยาคม ร่วมจัดงานนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกหลักสูตรฯ ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม เข้าร่วมจัดงานนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกหลักสูตรฯ ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมนันทภรณ์ โรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ท จังหวัดชัยนาท