โรงเรียนสาครพิทยาคม ร่วมโครงการ”การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๗”