โรงเรียนสาครพิทยาคม ร่วม”โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ” ประจำปี 2565