โรงเรียนสาครพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขัน Kong Ka Ram True 5G Esports