โรงเรียนบางกอก เอ็น เอ เมืองทองธานี จัดกิจกรรมแนะแนว ให้ความรู้ด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6