โรงเรียนสาครพิทยาคม นำคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมบริจาคโลหิต