โรงเรียนสาครพิทยาคมร่วม “พิธีถวายพระพรชัยมงคล” ณ ที่ว่าการอำเภอมโนรมย์