โรงเรียนหนองฉางวิทยาเข้าร่วมแสดงนิทรรศการโครงการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ เนื่องในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์