แกนนำสถานศึกษาต้านยาเสพติด ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และลูกเสือต้านยาเสพติดจัดกิจกรรมสถานศึกษาปลอดกัญชาและยาเสพติด