การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD

วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 นางนัยนา จันทา รองผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รักษาราชการแทน ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมาศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

ออกแบบโดย dsite.in.th