โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 14 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาครพิทยาคมจัด กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
และพระราชวังบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา