โรงเรียนสาครพิทยาคมแสดงความยินดีกับ นายชัยพัทธ์ ทิมโต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดผู้ประกาศข่าว ในโครงการครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภายใต้แนวคิด “ ๑ ศตวรรษ อภิวัฒน์การเรียนรู้สังคมท้องถิ่นไทย ”