โรงเรียนสาครพิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมเครือข่าย “เด็กและเยาวชนก่อการดี”