งานแนะแนวโรงเรียนหนองฉางวิทยาได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบไปด้วย ทุนเรียนดี ทุนยากจนขาดแคลน และทุนช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียน ณ ห้องปาริชาต

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
https://drive.google.com/drive/folders/17KfcDx9uMI3veu7JRaPmAtiNW9g3lqht?usp=sharing