โรงเรียนหนองฉางวิทยาขอแสดงความยินดี ดร.นพรัตน์ ไม้สนธิ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท