โรงเรียนสาครพิทยาคม แสดงความยินดีกับนักเรียน

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน“การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์” โครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา