โรงเรียนสาครพิทยาคม “ประกวดชุดรีไซเคิล” เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2565