โรงเรียนสาครพิทยาคม แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัล  รองชนะเลิศลำดับที่ 1 พร้อมทุนการศึกษา 4,000 การประกวดผลงานนักเรียนตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2565 ประเภท คลิปสั้น