โรงเรียนสาครพิทยาคมแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัล Creative Award  และ Engineering Achievement Award

ได้รับรางวัล Creative Award  และ Engineering Achievement Award การแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นเจ้าความเร็ว Line tracking robot contest 2022 ปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) กรุงเทพมหานคร
วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาครพิทยาคมเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นเจ้าความเร็วปี 2565 Line tracking robotcontest 2022 จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สนับสนุนการแข่งขันโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ (วสท.)  ได้รับรางวัล  Creativity Award รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท รางวัลEngineering Achievement Award ได้รับ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาท
คลิกดูภาพกิจกรรมได้ที่ —>>https://www.facebook.com/photo/?fbid=1809123886088164&set=pcb.1809145492752670