กิจกรรมเสริมหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร 

วันที่  28  สิงหาคม 2565  นายละเมียด  คำรื่น  ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2, 3
เข้าฝึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ณ  วัดเกาะตาซ้ง  อำเภอหนอง  จังหวัดอุทัยธานี

ออกแบบโดย dsite.in.th