สัมพันธ์ครูมัธยมศึกษา

วันที่ 10 กันยายน 2565 คณะครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  ประจำปีการศึกษา 2565 
“สัมพันธ์ครูมัธยมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี”  ณ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

ออกแบบโดย dsite.in.th