งานเเนะเเนว โรงเรียนสาครพิทยาคม นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เข้าร่วมรับฟังการเเนะนำ หลักสูตรระดับปริญญาตรี

วันที่ 14 กันยายน 2565 งานเเนะเเนว โรงเรียนสาครพิทยาคมนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เข้าร่วมรับฟังการเเนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรีใน 3 คณะ ได้เเก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงทุนการศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ณ โรงเรียนวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท