ศึกษาดูงาน PIM – CPRAM 

วันที่ 21 กันยายน 2565 นางวิไล คำสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมคณะครู นำนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2,6/2  ศึกษาดูงาน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ถนนแจ้งวัฒนะ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  และบริษัท CPRAM ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลระแหง
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยความร่วมมือกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ตามโครงการห้องเรียนพันธมิตร

ออกแบบโดย dsite.in.th