วันสันติภาพสากล 

วันที่ 22 กันยายน 2565 ดร.อัคคณัฐ อัยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู 
จัดโครงการ “อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ปี 2565”
(Peace Message and Silence for Peace on The International Day of Peace 2022)
ณ หน้าเสาธงโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี