โรงเรียนหนองฉางวิทยา ยินดีต้อนรับ ดร.อัคคณัฐ อัยรา และนางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข