งานเกษียณครูวิโรจน์

วันที่  29  กันยายน  2565  โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  จัดงานให้ครู – บุคลากรทางการศึกษา –
ศิษย์เก่า – ชุมชน แสดงมุทิตาจิต  ครูวิโรจน์ วันจันทร์  ณ  อาคารเอนกประสงค์ (โรงยิม)
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายเจเศรษฐ์  ไทยเศรษฐ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดอุทัยธานี เขต 1  นายวีระชาติ  รัศมี  นายกเทศมนตรีตำบลตลุกดู่  พร้อมด้วยนายวีระ รัศมี
ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  ร่วมเป็นเกียรติ