ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวณัฏฐ์ปภัสร์ พรรณศุภมิตร ได้รับรางวัล ระดับเงิน การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ ทักษะชีวิต ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค