ขอแสดงความยินดี กับ นางปราณี แย้มสุข รับโล่รางวัล “กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนดีเด่น”