ขอแสดงความยินดี กับ นายยุทธนา อัครณรงค์ รับโล่รางวัล “ผู้มีคุณูปการต่อสถานศึกษา”