โรงเรียนสาครพิทยาคม ร่วมพิธี ธี วางพวงมาลาถวายราชสักการะ​ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช)​ รัชกาลที่ 5

 วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นางสาวพรประภา  พัฒนพงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคมมอบหมายให้นายสารินทร์  เอี่ยมครอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธี วางพวงมาลาถวายราชสักการะ​ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช)​ รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอมโนรมย์