ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสาครพิทยาคม  ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐิน ณ วัดหางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท