โรงเรียนสาครพิทยาคมขอแสงความยินดีกับผู้บริหารและครูได้รับรางวัลโครงการ “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.”ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564