โรงเรียนสาครพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูให้ความช่วยเหลือ มอบทุนการศึกษา หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่ประสบอัคคีภัยวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565