ร่วมงานประเพณีลอยกระทง “เพื่อสุขภาพดีตามกลุ่มวัย” โรงเรียนร่องตาทีวิทยา

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนร่องตาทีวิทยา ร่วมงานประเพณีลอยกระทง “เพื่อสุขภาพดีตามกลุ่มวัย” ชุมชนร่องตาที หมู่ที่ 6, 7, และ 10 ตำบลลานสัก ณ ศาลาประชาคม หมู่ 6 ตำบลลานสัก