โรงเรียนร่องตาทีวิทยา ร่วมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี

วันศุกร์ที่ 4 พฤษจิกายน พ.ศ.2565 ตัวแทนคณะครู นักเรียนโรงเรียนร่องตาทีวิทยา ได้เข้าร่วมโครงการขององค์การบริหารส่วนจีงหวัดอุทัยธานี ร่วมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม