โรงเรียนสาครพิทยาคมร่วมบริจาคโลหิตกันเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาก และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสาครพิทยาคม ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท
 และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีครูร่วมบริจาคโลหิตครั้งนี้ จำนวน 6 คน
นักเรียนจำนวน 14 คน ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด

ออกแบบโดย dsite.in.th