โรงเรียนสาครพิทยาคมเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI 2022

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางสาวพรประภา  พัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม มอบหมาย
ให้นายสารินทร์  เอี่ยมครอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและร่วมงานเปิดบ้านวิชาการสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI 2022
ณ ห้องประชุมเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า