เปิดภาคเรียน 2/2565

นายปวิช พรศิรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม กล่าวต้อนรับนักเรียน
เปิดภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2565 ณ บริเวณหน้าเสาธง

ออกแบบโดย dsite.in.th