ประชุมผู้ปกครอง 2/2565

โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ณ ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม โดยมีนายวีระ รัศมี ประธานกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม เป็นประธาน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565

ออกแบบโดย dsite.in.th