ตำรวจ สภ.ตลุกดู่ อบรมครู-นักเรียน

พ.ต.ต.ภูดิท ชื่นภิรมย์ สารวัตรป้องกันปราบปราม และ ร.ต.อ.สิทธิพร ขำหรุ่น รองสารวัตรป้องกันปราบปราม
จากสถานีภูธรตลุกดู่  ให้ความรู้เรื่องแผนเผชิญเหตุการณ์ป้องกันในกรณีมีบุคคลภายนอกเข้ามา
ทำอันตรายครู-นักเรียน การป้องกันสิ่งเสพติด  วินัยจราจร  การขับขี่รถจักรยานยนต์  การสวมหมวกนิรภัย
การปรับแต่งรถ  ท่อเสียงดัง จะมีการปรับ จับ ยึดรถต่อไป  ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565

ออกแบบโดย dsite.in.th