มอบเกียรติบัตรอบรมงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค

นางสุนันทา โลหะการก ผู้บังคับบุญชายุวกาชาดโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้ยุวกาชาด
ที่เข้าร่วมการอบรมในงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มอบโดยนายปวิชา พรศิรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

ออกแบบโดย dsite.in.th