รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

เรื่อง การรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ